Ardahan Sosyal Medya Ajansı

Sosyal Medya Ajansları, ürününü tanıtmak isteyen firmalarla anlaşarak, onların ürünlerini sosyal medyada pazarlayan kişi ya da kuruluşlara denir. Örneğin bir ayakkabı firması Ardahan Sosyal Medya Ajansı ile işbirliği yaparak ürününün reklamını online olarak yapabilir. Bu reklam türü oldukça çeşitli olmakla birlikte, İnternet üzerinden yapılması ve geniş bir kitleye hitap etmesi bakımından oldukça faydalıdır. Sosyal medya ajansları, reklamın hangi kitleye, hangi bölgeye ve hangi gelir grubundan insanlara yapılacağını saptar ve çalışmalarını bu şekilde ilerletir. Örneğin eğer ürün geçlere hitap ediyorsa kullanılacak sosyal medya programı gençlerin yoğunlukta kullandığı programlar olmalıdır. Bu sayede verimli bir pazarlama sağlanır.

Leave a comment