Sosyal Medya Reklam Ajansı

Sosyal Medya Reklam Ajansı

Sosyal medya ilk başta kulağa anlamsız gelse de bu iki kelimenin hayatımızı değiştireceği kimse tarafından bilinmiyordu. 1971 tarihinde iki bilgisayarın karşılıklı e-mail göndermesiyle anlam kazanmaya başlayan ve her geçen gün ilerleyen bu kavrama teknolojinin de katılmasıyla yeni bir dönemin kapıları açıldı. Yeni açılan kapıda teknolojinin getirdiği iletişim kolaylıkları yer alıyordu. Hızlı ve sağlam büyümelere ek olarak kısa sürede ulaşılabilirliği dikkat çekerek herkes tarafından büyük ilgi gösterilmesine neden oldu. Ulaşabilirlik ve kolay iletişim kısa sürede reklam pazarında oldukça büyük bir öneme sahip olup bu önemini her geçen gün arttırarak büyüttü. O dönem kullanılan el broşürü, pano reklamları gibi maliyetli ve kısa vadeli reklamlar, digital platformda uzun süreli ve daha az maliyet ile kitlelere ulaşabildi. En başta anlamsız gelen sosyal medya reklamları; reklamlar, ajansları oluşturdu. Günümüzdeki Sosyal Medya Reklam Ajanslarını açığa çıkarmış oldu.

Sosyal Medya Reklam Ajanslarının kurulma amaçları genellikle markalara ya da kurumlara özel olarak yapılacak olan stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanmalarının yanı sıra satışlarını arttırıcı doğru politikalar düzenleyip kampanyaların oluşturulması ve oluşturulan kampanyaların takip edilip, bunların yönetilmesiyle birlikte markalara ve kurumlara özel raporların hazırlanması ve hazırlanan özel raporların sunulmasıyla sorumludur. Bu sayede kurumlar ya da markalar hedef kitlelerini doğru strateji ve politikalarla ulaşırken ajanslarda sosyal medya reklam pazarındaki paylarını büyüterek digital platformdaki karlılıklarını arttırmanın yanı sıra kendi markalarını oluşturmada da sağlam ve etkin bir yol izlemiş oldu.

Sosyal Medya Reklam Ajanslarının kullandığı reklamlara yaptıkları aracılıktan bahsedecek olursak bunları verilecek örnekler sırasıyla ; Google Reklamları, Facebook Reklamları, Sosyal Medya Reklamları, Web Tasarımı, Arama Ağı Reklamları, Görüntülü Reklam Ağı, Yeniden Pazarlama, YouTube Reklamları, Alışveriş Reklamları, Mobil Reklam ağı gibi bir çok ağa aracılık edip bu ağlar ile ilgili düzenleme, planlama, yeniden oluşumlarını düzenleyip kullanımları ile ilgili detaylı çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar yapılırken Marka ya da Kurumların ihtiyaçları analiz edildikten sonra hedef kitleleri belirlenerek o yönde planlamaları gerçekleştirilir ve sonrasında çalışmalara başlanır. Burada önemli olan hedef kitlenin doğru belirlenip, hedef kitleye göre çalışmaların başlatılmasıdır.

Kullanılan Reklam Araçları

Sosyal Medya Reklam Ajanslarının kullandığı reklam aracılığının detayına inip birini örneklendirerek inceleyecek olursak , günümüz dünyasında her geçen gün büyüyen ve gelişen digital platformda dünya tercihlerinin ilk sırasında yer alan Google Reklamlarından söz edebiliriz. Google reklamları, web sitelere yeni ziyaretçilerin gelebilmesi, e – ticaret ve ticari satışların yapılması ve arttırılması, müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi ve hızlandırılması, verilecek olan reklamların istenilen ülkelerde, illerde ya da ilçelerde görünürlüğünü sağlamak temel amaçları arasında yer alır. Bu hedeflenen temel amaçlara ise ; arama ağı reklamları, görüntülü reklam ağı, alışveriş reklamları, Video reklamları kullanılarak ulaşılmayı hedeflenir.

Özetleyecek olursak her geçen gün önemi daha da fazlasıyla artan sosyal medya pazarında Sosyal Medya Reklam Ajanslarının başarılı olabilmesi için, kurum ya da markaların sosyal denetimlerinin incelemesi, açık hedeflerine analiz etmeleri, marka izleyicilerinin doğru ve açık bir şekilde gözlenmesi, kullanılması gereken doğru platformların kullanılması, sosyal medya planlarının analiz yapılarak yapılması, içerik kaynaklarının hesaplanması, sosyal araçların atlanılmaması, doğru ve gerçek analizlerin yapılması ve etkileşime ayrılması gereken zamanı ayırarak günümüz teknolojisinde büyüyen ve gelişen digital platformda titizlikle davranarak kurum ya da markaların ihtiyaçlarına cevap veren rakip pazarında önde olmasını sağlayan ve de rakiplerinden ayrışabilen Sosyal Medya Reklam Ajansına dönüşe bilinirliği sağlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir